OGBU, I. S. I.; OKAFOR, E. O.; OBEAGU, E. I.; OGBU, C. C.; ESIMAI, B. N.; OKEKE, N. J.; UKEEKWE, C. O. Effect of Oral Administration of the Leaf Extract of Uvaria chamae (Mmimi Ohia) in Albino Wistar Rats. Journal of Pharmaceutical Research International, v. 32, n. 24, p. 52-56, 6 out. 2020.